Etkileşimli Tahtalar

İletişime dayalı dil öğretim ortamlarında gerçekleştirilmiş 200 den fazla etkileşimli tahta kullanımı örneğine erişebilirsiniz.

Mobil Teknolojiler

Mobil teknolojilerin sınıf içi ve sınıf dışı dil eğitiminde işbirlikli bir şekilde dil öğrenimini desteklemek için kullanımına ait örneklere ulaşabilirsiniz.

Video Tabanlı Iletişim

Video tabanlı iletişimin dil eğitimi sürecinde farklı ülkelerde bulunan öğrenciler arasında özgün etkileşimi desteklemek için kullanımına ait örneklere ulaşabilirsiniz.